(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Phân lập, xác định cấu trúc một số hợp chất tự nhiên từ lá thông đỏ lá dài (taxus wallichiana zucc.), thiết lập chất chuẩn đối chiếu taxuspine f đã phân lập