(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Cao định chuẩn saponin từ quả bồ kết (tiếp theo)

IRDOP has successfully researched saponin extract from Gleditsia australis Hemsl in Viet Nam. This product cleanser effectively cleanses the skin and hair surface.

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên công bố tiêu chuẩn cơ sở đối cao định chuẩn saponin tự nhiên từ quả bồ kết. Tiêu chuẩn này cho dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Viện.

  1. Cảm quan:

– Màu sắc: màu Đen sẫm

– Độ đồng nhất: đồng nhất, không lắng cặn

– Mùi: mùi thơm của cao dược liệu và mùi đặc trưng của Bồ kết Việt Nam.

  1. Định tính:

Phương pháp hóa học: Phản ứng tạo bọt. Cột bọt bền trong 15 phút.

Lấy 0,5 g cao đặc cho vào ống nghiệm, thêm 20 ml ethanol 70% (TT), đun cách thuỷ trong 15 phút, lọc lấy dịch trong. Cho 5 ml dịch chiết vào ống nghiệm, bịt miệng ống, lắc 15 giây. Cột bọt bền ít nhất trong vòng 10 phút.

Lấy 1 ml dịch chiết vào ống nghiệm sạch, cô cạn, hoà tan cắn bằng 1 ml cloroform (TT). Thêm 1 ml anhydric acetic băng (TT), thêm từ từ theo thành ống 1 ml acid sulfuric (TT). Xuất hiện vòng tím đậm giữa 2 lớp dung dịch thử.

Phương pháp sắc ký lớp mỏng:

Bản mỏng: Silica gel 60 GF254

Dung môi khai triển:  Cloroform : methanol (9 : 1).

Dung dịch thử: Lấy 0,5 g cao dược liệu, hòa tan trong ether dầu hoả (TT), lấy bã cho bay hết hơi ether dầu hoả rồi chiết tiếp bằng 50 ml methanol (TT). Chiết saponin bằng n-butanol bão hoà nước (TT), cất thu hồi n-butanol. Hoà tan cắn bằng 2 ml methanol (TT) được dịch chấm sắc ký.

Dung dịch đối chiếu: Lấy 5 g bột Bồ kết Việt Nam (mẫu chuẩn), chiết như dung dịch thử.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 µl mỗi dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Sau khi triển khai xong, lấy bản mỏng ra để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm sau đó phun thuốc thử vanilin 2% trong ethanol và acid sulffuric, sấy ở nhiệt độ 105 oC trong 10 phút. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu (trên sắc ký đồ xuất hiện 4 vết phát quang màu xanh và 2 vết phát quang màu vàng chanh khi quan sát dưới ánh sáng tử ngoại (=366 nm). Bằng thuốc thử hiện màu xuất hiện 9 vết).

Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết có cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu (quan sát dưới ánh sáng λ=365 nm)  

  1. Mất khối lượng do làm khô

Không quá 25% ( sấy ở 105oC trong 4 giờ)

  1. Giới hạn kim loại nặng

+ Thủy ngân: ≤ 1 ppm.

+ Asen: ≤ 5 ppm.

Chì: ≤ 20 ppm.

  1. Hàm lượng ethanolKhoảng 20,0-25,0%
  2. Giới hạn vi sinh:

+ Tổng số vi khuẩn hiếu khí sống lại được đạt 5.104 trong 1 g.

+ Nấm và mốc không quá 500 trong 1 g.

+ Tổng số Enterobacteria không quá 500 trong 1 g.

+ Không được có Salmonella trong 10 g.

+ Mẫu không có Escherichia ColiPseudomonas aeruginosaStaphylococus aureus trong 1 g.

  1. Định lượng: Định lượng saponin toàn phần

Cân chính xác khoảng 0,5 g cao dược liệu, hòa tan trong nước để được dịch 10%. Lắc với  n-butanol bão hoà nước (TT) cho đến khi lớp n-butanol không còn màu. Gộp dịch n-butanol, rửa 3 lần bằng nước cất. Cất thu hồi n-butanol. Hoà tan cắn bằng 2 ml ethanol 80% rồi chuyển vào một cốc đã được xác định khối lượng trước. Bốc hơi trên cách thuỷ được cắn. Sấy khô cắn ở 105 oC đến khối lượng không đổi. Cân cắn.

Hàm lượng saponin toàn phần được tính theo công thức:

Trong đó:      X: Hàm lượng saponin trong mẫu cao Bồ kết (%).

A:  khối lượng cắn saponin thu được (g).

d: độ ẩm của mẫu cao Bồ kết(%).

M: khối lượng cao dược liệu đem chiết (g).

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng