Nghiên cứu khoa học

Theo lí thuyết thì Nghiên cứu Khoa học “là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn”.

Liên hệ với IRDOP để nhận tư vấn

  Tweet
  Pin
  Share
  0 Shares

  © 2019 Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên - IRDOP

  Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng

  Registration

  Forgotten Password?