(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Song song với các dịch vụ nghiên cứu khoa học và đánh giá sự phù hợp, IRDOP cũng đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo cụ thể như sau:

1. Tư vấn cho các nghiên cứu viên và các tổ chức khoa học
– Xây dựng thuyết minh nghiên cứu đề tài/dự án khoa học công nghệ.
– Viết báo cáo, viết bài báo về kết quả nghiên cứu khoa học
– Tổ chức triển khai các nghiên cứu theo các thuyết minh nghên cứu đã được duyệt
– Triển khai bảo hộ tài sản trí tuệ
– Đào tạo về phương pháp nghiên cứu
– Đào tạo về kỹ năng thực hành trong labo

2. Đào tạo về hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn cho các tổ chức quản lý sản phẩm chuẩn hóa

3. Dịch vụ hướng nghiệp lĩnh vực nghiên cứu hóa thiên nhiên cho các lứa tuổi

Liên hệ với IRDOP để nhận tư vấn

    Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng