(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Kết quả đào tạo: “Nghiên cứu Alcaloid và triển khai công nghệ chiết xuất Berberin bằng các phương pháp khác nhau (dung dịch kiềm, dung dịch axit, dung môi hữu cơ) từ cây Vàng Đắng quy mô trước công nghiệp (Pilot)”

        Khóa đào tạo cho các nghiên cứu viên về “Nghiên cứu Alcaloid và triển khai công nghệ chiết xuất Berberin bằng các phương pháp khác nhau (dung dịch kiềm, dung dịch axit, dung môi hữu cơ) từ cây Vàng Đắng quy mô trước công nghiệp (Pilot)” đã hoàn thành theo kế hoạch. Các nghiên cứu viên đã đạt được kết quả sau:

1) Biết cách tư duy khoa học trong phát hiện vấn đề nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu.

2) Nắm được kiến thức cơ bản về alcaloid và các công nghệ chiết xuất hợp chất tự nhiên.

3) Được triển khai, thực hành chiết xuất Berberin bằng các phương pháp khác nhau (dung dịch kiềm, dung dịch axit, dung môi hữu cơ) từ cây Vàng Đắng quy mô trước công nghiệp (Pilot)” tại labo đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17520.

4) Đã thực hành viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và bảo vệ kết quả nghiên cứu.

5) Được trang bị kiến thức về tiêu chuẩn và thực hành xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm.

6) Biết được cách tiếp cận các nguồn ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

          Các nghiên cứu viên được đào tạo bới các chuyên gia giầu kinh nghiệm và tâm huyết trong đào tạo các thế hệ kế cận. Trên 80% nghiên cứu viên đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu khi khóa học bế giảng.

Một số hình ảnh khóa đào tạo nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Minh Chính và các học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng và các học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các học viên nghiên cứu và thực hành chiết xuất Berberin từ cây Vàng đắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thân cây Vàng Đắng thái lát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh tinh thể Berberin được nhìn từ kính hiển vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Phó Viện trưởng Nguyễn Minh Chính trao chứng chỉ bế giảng

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng