(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Khảo sát tính chống thấm qua màng da chuột

Đề tài cấp Viện IRDOP: 0219/DT-IRDOP
Đơn vị thực hiện: Phòng Dự án, phòng Bào chế
Thời gian thực hiện: 8/2019
Abstract: Objectives: The aim of the present study was to investigate the skin permeation of ferulic acid phytosome through rat skin membranes. Using Franz Diffusion Cell system to evaluate the permeability of ferulic acid phytosome. The result were compared with the permeability of ferulic acid in aqueous solution. Ferulic acid amounts penetrating through rat skin membranes were determined by using a developed HPLC method. Among the investigated penetration enhancers, ferulic acid phytosome penetrated better than ferulic acid in aqueous solution.
Keywords: Franz diffusion cell, Acid ferulic phytosome, Penetration; Rat skin membrane.
ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng , vật liệu nghiên cứu
Acid ferulic chuẩn
Methanol đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích
Hóa chất: NaCl, KCl, Na2HPO4, KH2PO4, HCl.
Phytosome acid ferulic
Hệ thống khuếch tán qua màng Franz (Hãng Logan), thể tích khoang nhận 15,5 ml, đường kính khuếch tán 3,14 cm2
Hệ thống HPLC Shimadzu LC-2030C 3D, 4 kênh dung môi, bơm mẫu tự động, detector UV – Vis, cột C18( 250mm, 4,6mm, 5 µm)
Màng da chuột nhắt trắng được tách tại PTN

Phương pháp nghiên cứu
Chuẩn bị mẫu dung dịch chứa acid ferulic: cân 0,02 g acid ferulic, sau đó hòa tan bằng nước cất. Thêm vừa đủ nước cất vào bình định mức 100 ml chứa dung dịch acid ferulic vừa hòa tan, thu được 100 ml dung dịch acid ferulic 0,2%.
Chuẩn bị dung dịch mẫu chứa phytosome: Hút 5 ml nhũ tương vào bình định mức 10 mL, thêm nước cất đến vạch định mức.
Chuẩn bị dung dịch đệm: Hòa tan lần lượt 0,8g HCl, 0,02 g KCl, 0,144g Na2HPO4, 0,024 g KH2PO4 vào 80 ml nước cất. Điều chính pH tới 7,4 bằng HCl. Thêm nước cất tới vạch định mức 100 mL.
Tiến hành thử nghiệm đánh giá tính thấm qua da.
Thử nghiệm tính thấm qua màng da chuột trong khoảng thời gian 24 giờ với
các điều kiện:
Khoang chứa mẫu: chứa dung dịch acid ferulic .
Khoang nhận mẫu: chứa dung dịch đệm PBS. Khoang nhận được duy trì ở nhiệt độ 32 ± 1ºC.
Môi trường đệm được khuấy trộn liên tục bằng thanh khuấy từ, tốc độ 100 vòng/phút.
Cố định màng da chuột giữa khoang cho và khoang nhận bằng kẹp. Sau các
khoảng thời gian xác định là: 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 24 giờ lấy 200 µl mẫu và bổ sung thêm 200 µl môi trường đệm PBS.
Định lượng hoạt chất trong mẫu bằng phương pháp HPLC.
Tính mức độ thấm của hoạt chất tại từng thời điểm theo công thức:
α= (C ×V)/S
Trong đó: α là mức độ thấm của hoạt chất qua màng (µg/cm2)
C là nồng độ hoạt chất tại khoang nhận (µg/ml)
V là thể tích khoang nhận mẫu (ml)
S là diện tích bề mặt màng (cm2)
KẾT QUẢ
Kết quả khảo sát tính tham qua màng da chuột được thể hiện trong bảng 1 và Hình 1:

Nhận xét:
Lượng acid ferulic và phytosome thấm qua màng tăng dần theo thời gian. Mức độ thấm của phytosome tại các thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ và 24 giờ cao hơn acid ferulic.
Hình 1: Mức độ thấm của acid ferulic và phytosome tương ứng theo thời gian.

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁTRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN

(triển khai nghiên cứu và nghiệm thu)

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng