(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Khóa nghiên cứu triển khai chiết xuất hiệu suất cao Berberin từ cây Vàng đắng quy mô trước công nghiệp

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên tổ chức khóa nghiên cứu triển khai chiết xuất hiệu suất cao Berberin từ cây vàng đắng quy mô trước công nghiệp.
1. Nội dung (gồm chương trình, và kết quả của khóa nghiên cứu): đính kèm thư mời.
2. Thời gian, địa điểm:
 Thời gian: Trong 5 ngày, từ 29/3/2019 – 2/4/2019
 Địa điểm: Số 176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Giảng viên: PGS.TS.DS. Nguyễn Minh Chính; PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong
(Có giảng viên nước ngoài cho các bạn đăng ký sử dụng tiếng Anh)
4. Kinh phí: 4.500.000 VNĐ/nghiên cứu viên/ 10 buổi/5 ngày.
Trân trọng kính mời Đơn vị, Nghiên cứu viên tham dự và gửi đăng ký về Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên trước ngày 26/03/2019 theo địa chỉ: Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên, Số 176 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Tell: 024.3553.5355 Fax: 024.3553.5355)
Nghiên cứu viên có thể đăng ký trên trang Website của Viện, tại địa chỉ: irdop.org
(Chi tiết liên hệ: ThS. Nguyễn Văn Minh, SĐT: 0988 155 633 Mail Minhnv.irdop@gmail.com).

NỘI DUNG KHÓA NGHIÊN CỨU
Triển khai chiết xuất hiệu suất cao Berberin từ cây vàng đắng quy mô trước công nghiệp
1. Chương trình
Ngày 1
Các hoạt chất cơ bản trong cây Vàng đắng.
Berberin và các hoạt chất có cấu trúc ancaloid trong thực vật Việt Nam
Ngày 2
Nguyên tắc chiết xuất hoạt chất từ thực vật
Các công nghệ chiết xuất hoạt chất từ tự nhiên
Ngày 3 và 4
Chiết và tinh chế Berberin từ cao chiết cây Vàng đắng
Ngày 5
– Xây dựng tiêu chuẩn của Berberin chiết xuất từ cây Vàng đắng Việt Nam
– Phương pháp tiếp cận các nguồn kinh phí trong nghiên cứu khoa học.
– Phương pháp viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu.
2. Kết quả của khóa nghiên cứu
– Chiết xuất Berberin ở quy mô trước công nghiệp với hiệu suất tối ưu và độ tinh khiết cao nhất (lớn hơn 98%).
– Biết cách tiếp cận, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học.
– Được cấp Giấy chứng nhận cho nghiên cứu viên tham gia khóa nghiên cứu tại IRDOP.
3. Lưu ý
– Các nghiên cứu viên có thể đăng ký tham dự theo từng ngày; Nghiên cứu viên tham dự ngày nào thì sẽ đánh dấu vào ô vuông trên mục 1 với mức 1.000.000/ ngày/nghiên cứu viên.
– Chỉ chấp nhận đơn đăng ký trước ít nhất 3 ngày để chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất, thiết bị nghiên cứu
– Các nghiên cứu viên ở xa nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ thông tin về nơi ăn, nghỉ.
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Khóa nghiên cứu triển khai chiết xuất hiệu suất cao berberin từ cây vàng đắng quy mô trước công nghiệp

 

Thư mời, Click vào đây

Nội dung, phiếu đăng ký, Click vào đây

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng