(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Sinh hoạt khoa học tháng 12/2018

Địa điểm: Phòng họp Viện IRDOP (số 176, đường Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Thành phần:

  • Thành viên Hội đồng Khoa học
  • Các nghiên cứu viên của Viện IRDOP

Thời gian: ngày 21 tháng 12 năm 2018

Các nội dung báo cáo:

  • Nghiên cứu hoàn thiên quy trình chiết xuất cao định chuẩn Saponin tự nhiên từ quả bồ kết (Fructus Gleditschiae) ở quy mô công nghiệp.
  • Đánh giá tác dụng chống viêm cấp trên động vật thực nghiệm của dịch chiết củ Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T Tsai et K. M. Feng) thu hái ở khu vực Miền Trung Việt Nam.

Sinh hoạt khoa học

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng