(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 10 – 2019

Buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 10 của Viện nghiên cứu IRDOP tổ chức tại phòng họp chính, tầng 1, 176 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Lãnh đạo viện và các nhà khoa học đã tham dự, tập trung thảo luận 2 báo cáo chính:
1. Nghiên cứu và tổng hợp chất mang Curcumin trong điều trị ung thư dựa trên các hạt nano sắt (Fe3O4) từ quá trình tổng hợp xanh
2. Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm Kĩ thuật ELIS

Hình ảnh:

TS Nguyễn Hữu Nghị, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
DS Trần Thị Luyến trình bày báo cáo.

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng