(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 5/2019

Viện IRDOP tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 5/2019 tại phòng họp của Viện. Trong khuôn khổ nội bộ, buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của các chuyên gia và các nhà khoa học trong Viện.

Nội dung buổi sinh hoạt khoa học được tập trung vào 2 chủ đề chính:

  1. Nghiên cứu sự hấp phụ và chuyển hóa các polyphenol qua đường ruột bằng khối phổ hình ảnh, sử dụng phương pháp giải hấp phụ/ion hóa mẫu bằng chùm laser.
  2. Thảo luận về vấn đề thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học hiện nay.

Buổi sinh hoạt khoa học đã giúp các thành viên tham dự tiếp cận thêm những kiến thức mới trong nghiên cứu khoa học đồng thời hiểu được nếu không tận dụng được những phát minh, sáng tạo từ các đề tài khoa học  là một hạn chế rất lớn đối với cá nhân nhà khoa học đó nói riêng và trung tâm nghiên cứu chủ trì nói chung; do đó việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải là một quy trình hoàn thiện và tất yếu tại bất kỳ cơ sở nghiên cứu nào.

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng