(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Viện IRDOP tổ chức một số khóa nghiên cứu ngắn hạn về các hợp chất thiên nhiên

Tiếp nối thành công từ những khóa nghiên cứu trước, Viện IRDOP dự kiến tổ chức một số khóa nghiên cứu ngắn hạn về các Hợp chất thiên nhiên.

NỘI DUNG KHÓA NGHIÊN CỨU  NGẮN HẠN VỀ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN

 1. Mục đích
 • Hệ thống hóa kiến thức về hợp chất tự nhiên, quá trình chiết xuất, phân lập trong cây thuốc.
 • Cung cấp thêm kiến thức và thông tin thời sự về cây thuốc.
 • Rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho cán bộ kỹ thuât, cán bộ nghiên cứu.
 • Thực hành nghiên cứu: quy trình công nghệ chiết xuất cao định chuẩn hoặc một số hợp chất tinh khiết cung cấp cho sản xuất công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn, tác dụng sinh học,….
 1. Đối tượng
 • Cán bộ kỹ thuật của các cơ sở nghiên cứu, phòng đảm bảo chất lượng, phòng phát triển sản phẩm mới của các cơ sở sản xuất mà nguyên liệu từ dược liệu.
 • Cán bộ nghiên cứu của các Dự án, Chương trình hoặc cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Dược từ cao đẳng trở lên.
 1. Thời gian khóa học
 • Học viên đăng ký học theo mỗi chuyên đề. Thời gian chuyên đề trung bình từ 2-5 ngày, trong đó có cả giảng dạy lý thuyết và dạy thưc hành ( VD: Chiết xuất Berberin từ cây Vàng đắng, Rotundin từ củ Bình vôi, Rutin từ hoa Hòe, Andrographolid từ Xuyên tâm liên… đạt hàm lượng tinh khiết trên 98%).
 • Mỗi học viên thực hành tự viết báo cáo và báo cáo chuyên đề khoa học thông qua kiến thức được đào tạo trong thực tế khóa học.
 • Kết thúc khóa học mỗi học viên được cấp Giấy chứng nhận của Viện.
 1. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất
 • Đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đến từ các cơ sở, trung tâm hàng đầu như Học viện Quân y, đại học Dược Hà Nội, Viện dược liệu ,….
 • Cơ sở vật chất cho đào tạo được đảm bảo tối đa. Các trang thiết bị máy được kiểm định đạt yêu cầu của phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế.
 • Học viên đến học được Viện hỗ trợ thông tin về chỗ ăn, nghỉ trong quá trình học tập.

PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA NGHIÊN CỨU VỀ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN

 1. Thông tin học viên
 • Họ và tên:………………………………………………………………………
 • Nơi công tác:……………………………………………………………………
 • Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………….
 • Số điện thoại: …………………………………………………………………..
 • Email:.…………………………………………………………………………..
 1. Các khóa nghiên cứu
  • Khóa nghiên cứu ngắn hạn về nhóm Saponin

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về Saponin

Thực hành:      Định tính

Định lượng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất một số dược liệu chứa Saponin

  Bồ kết Đẳng sâm Mạch môn Đinh lăng Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 • Khóa nghiên cứu ngắn hạn về nhóm Alcaloid

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về Alcaloid

Thực hành:      Định tính

Định lượng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất một số dược liệu chứa Alkaloid

  Vàng đắng Bình Vôi Hoàng Đằng Hồ tiêu Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 

 • Khóa nghiên cứu ngắn hạn về nhóm Flavonoid

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về Flavonoid

Thực hành:      Định tính

Định lượng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất một số dược liệu chứa Flavonoid

  Hoa hòe Actiso Diếp cá Bưởi Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 • Khóa nghiên cứu ngắn hạn về nhóm Polysaccarit

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về Polysaccarit

Thực hành:      Định tính

Định lượng

Chuyên đề 2: Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất một số dược liệu chứa Polysaccarit

  Cùi bưởi Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..……………………………….
 • Khóa nghiên cứu liên quan đến công nghệ chiết xuất
Chuyên đề 1: Các phương pháp xử lý dược liệu sau thu hoạch và phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên liệu.
Chuyên đề 2: Dung môi và yêu cầu lựa chọn dung môi trong quá trình chiết xuất.
Chuyên đề 3: Các phương pháp chiết xuất và trang thiết bị
Chuyên đề 4: Các phương pháp phân lập, tinh chế trong quá trình chiết xuất.

Khóa nghiên cứu tác dụng sinh học của hoạt chất tự nhiên nhóm Saponin

Chuyên đề 1: Nghiên cứu mô hình thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng của hoạt chất tự nhiên nhóm Saponin

  Bồ kết Đẳng sâm Mạch môn Đinh lăng Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 • Khóa nghiên cứu tác dụng sinh học của hoạt chất tự nhiên nhóm Alkaloid

Chuyên đề 1: Nghiên cứu mô hình thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng của hoạt chất tự nhiên nhóm Alkaloid.

  Vàng đắng Bình Vôi Hoàng Đằng Hồ tiêu Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 • Khóa nghiên cứu tác dụng sinh học của hoạt chất tự nhiên nhóm Flavonoid

Chuyên đề 1: Nghiên cứu mô hình thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng của hoạt chất tự nhiên nhóm Flavonoid.

  Hoa hòe Actiso Diếp cá Bưởi Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..

………………….

………………….

 

 • Nghiên cứu tác dụng sinh học của hoạt chất tự nhiên nhóm Polysaccarit

Chuyên đề 1: Nghiên cứu mô hình thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng.

Chuyên đề 2: Nghiên cứu thử tác dụng sinh học trên vi sinh và chuột nhắt trắng của hoạt chất tự nhiên nhóm Polysaccarit.

  Cùi bưởi Khác
Đăng ký Ghi rõ: …………..………………….………………….

……………………………………………………….

 • . Khóa nghiên cứu về Cách tiếp cận nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và trình bày thuyết minh nghiên cứu khoa học.

Chuyên đề 1: Cách tiếp cận nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và trình bày thuyết minh nghiên cứu khoa học.

Thực hành: Viết đề xuất đề tài NCKH sử dụng nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học từ ngân sách nhà nước

Chuyên đề 1: Cách tiếp cận nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và trình bày thuyết minh nghiên cứu khoa học.

Thực hành: Viết đề xuất đề tài NCKH sử dụng nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học từ ngân sách nhà nước

Chuyên đề 2: Quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm từ dược liệu
Chuyên đề 3: Kỹ năng viết báo cáo kết quả NCKH

Bên cạnh đó, Viện cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu hoặc đào tạo theo yêu cầu cho các cá nhân, tập thể có nhu cầu chiết xuất dược liệu được thu hái, trồng trọt tại Việt Nam.

Nội dung, Khóa nghiên cứu, Click vào đây

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng