(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Viện IRDOP tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 7

Viện IRDOP tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 7/2019 tại phòng họp của Viện. Trong khuôn khổ nội bộ, buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của Ban lãnh đạo, các chuyên gia và các nghiên cứu viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung buổi sinh hoạt khoa học được tập trung vào 2 chủ đề chính:
1. Thử độc gan tính cấp đối với sản phẩm Unimax
2. Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO/IEC- 17025:2017
Buổi sinh hoạt khoa học đã giúp các thành viên tham dự tiếp cận thêm những kiến thức mới trong nghiên cứu khoa học, hiểu thêm về sản phẩm Viện đang nghiên cứu. Buổi sinh hoạt cũng tập trung vào đào tạo các nhân viên trong viện về hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO/IEC- 17025:2017, nhận thức chung về tiêu chuẩn, diễn giải tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 về các yêu cầu quản lý nhân lực, quản lý kỹ thuật và quản lý chất lượng theo các Quy trình cụ thể. Hiện nay, việc áp dụng ISO vào hoạt động của các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp đang là một xu thế tất yếu.

 

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng