(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

DỊCH VỤ

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên; phân tích kiểm nghiệm và tư vấn nghiên cứu khoa học các đề tài có nguồn vốn nhà nước và cá nhân theo chủ đề y tế và dược học; đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn y dược chất lượng cao.

Nghiên Cứu Khoa Học
IRDOP nhận nghiên cứu các đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp (Quốc gia, Bộ và tương đương, cơ sở) thuộc lĩnh vực: y, dược, nông, sinh hoặc nghiên cứu theo đặt hợp đồng của các doanh nghiệp/cá nhân về các loại sản phẩm hàng hóa: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm và hóa chất.
Đánh Giá, Kiểm Nghiệm
IRDOP nhận đánh giá, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, chất lượng dược liệu, chất lượng mỹ phẩm, chất lượng nước, chất lượng thực phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn của nhà sản xuất đã công bố phù hợp trên hệ thống labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO-17520 đảm bảo độ tin cậy.
Tư Vấn, Đào Tạo
IRDOP nhận tư vấn cho các nghiên cứu viên và các tổ chức khoa học, xây dựng thuyết minh nghiên cứu đề tài/dự án khoa học công nghệ. Tư vấn viết báo cáo, viết bài báo về kết quả nghiên cứu khoa học. Tư vấn tổ chức triển khai các nghiên cứu theo các thuyết minh nghên cứu đã được duyệt.

Chúng tôi là ai?

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thưc phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên.

ISO 17025 ACCREDITED LABORATORY

Thông qua hệ thống các phòng thí nghiệm thiết bị hiện đại, được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025: 2017, cùng đội ngũ chuyên gia kiểm nghiệm nhiều năm kinh nghiệm, IRDOP cung cấp cho khách hàng với chất lượng đảm bảo chi phí-hiệu quả. Chúng tôi sẵn có các phương pháp thử nghiệm để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khách hàng của chúng tôi nói gì?

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng