(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Kết quả nghiên cứu tác dụng sinh học của viên nang UNIMAX

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA VIÊN NANG UNIMAX 

Summary: The paracetamol-induced liver injury mouse model was applied to evaluate the liver protective effect of Unimax soft gelatin capsule. Unimax soft gelatin capsule produced no acute toxicity in mice when given at the dose of 6g / kg body weight. At a dose of 600mg / kg, it decreased AST, ALT levels in rats as compared with control group (AST: 104.35 compared 483.80 U / l, p = 0.0636; ALT: 61.09 compared 395.50 U / l, p = 0.0418), The effect was equivalent to silymarin 80mg / kg.

Key works: Unimax soft gelatin capsule, sylimarin, paracetamol, ALT, AST, hepato-protective effects, acute toxicity

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1

1.1 Đối tượng nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, 42 con chuột nhắt trắng dòng Swiss, có cân nặng ban đầu dao động từ 20-26g từ cơ sở gây giống chuột nhắt trắng thí nghiệm được chia thành 5 lô, mỗi lô 8 con, riêng lô thử độc tính gồm 10 con (5 con đực, 5 con cái). Các lô sẽ được nuôi thích nghi với điều kiện sống trong 4 ngày trước khi bắt đầu cho uống thuốc. Chuột sẽ được chăm sóc cho ăn, uống 2 lần/ngày và vệ sinh lồng hàng ngày để đảm bảo chuột khỏe mạnh (xem thêm Phụ lục 4. Quy trình chăm nuôi chuột nhắt trắng thí nghiệm). Mỗi chuột trong cùng một lô sẽ được đánh số bằng màu ở các vị trí khác nhau trên cơ thể: đầu, đuôi, lưng, chân trước phải, chân trước trái, chân sau phải, chân sau trái và không đánh dấu.

Trong quá trình chăm sóc và trong suốt quá trình cho uống thuốc, chuột trong các lô sẽ được đánh giá theo thang điểm cho các tiêu chí về thể trạng, khả năng di chuyển, tình trạng lông, đuôi và theo dõi các bất thường khác hàng ngày. Riêng cân nặng của chuột được theo dõi và ghi lại mỗi 4 ngày/lần (xem thêm Phụ lục 1. Các tiêu chí đánh giá chuột thực nghiệm). Đối với 4 lô chuột thử tác dụng, vào ngày thứ 8, chuột sẽ bị bỏ đói trước khi gây độc 16 giờ và được cho ăn trở lại sau khi gây độc 1 giờ.

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Chuẩn bị thuốc thử (hỗn dịch ruột viên nang Unimax):

Các bước tiến hành:

– Trộn pha dầu ( dầu cọ, dầu đậu nành, sáp ong trắng) thành dung dịch đồng nhất trong cốc có mỏ 100ml.

– Sấy khô cao silymarin ( hàm ẩm ≤5%)

– Nghiền mịn cao khô silymarin, khúng khéng, LOLA, glucathion trong cối để riêng từng phần

– Tiến hành trộn đồng lượng từ glucathion đến LOLA, khúng khéng, silymarin

– Cho lecithin vào cối, đánh mạnh đều tay trong 3 phút để thành dạng bột nhão.

– Dùng pha dầu kéo bột nhão vào cốc có chân.

1.2.2. Quy trình thử độc tính cấp

 • Đối tượng thử nghiệm:

Một lô chuột gồm 5 con mỗi giới sẽ được sử dụng để thử độc tính cấp của thuốc

 • Thuốc sử dụng trong thử nghiệm:

+ Thuốc thử: được sử dụng với liều 6g/kg thể trọng chuột. Chuột được cho uống thuốc bằng kim đầu tù một lần duy nhất vào ngày thứ 5 sau khi nuôi thích nghi.

unimax

1.2.3 Quy trình thử tác dụng bảo vệ gan sau khi gây độc bằng paracetamol

 • Đối tượng thử nghiệm:

Các lô chuột sẽ được bố trí thí nghiệm theo mô hình sau:

Lô 1: Lô chứng sinh lý (không sử dụng mẫu thuốc thử, không gây độc bằng paracetamol)

Lô 2: Lô chứng bệnh lý (không sử dụng mẫu thuốc thử, có gây độc bằng paracetamol)

Lô 3: Lô chứng dương (sử dụng silymarin, có gây độc bằng paracetamol)

Lô 4: Lô thử (sử dụng thuốc thử, có gây độc bằng paracetamol)

 • Thuốc sử dụng trong thử nghiệm:

+ Thuốc thử: được sử dụng với liều 600 mg/kg thể trọng chuột. Chuột được cho uống thuốc bằng kim đầu tù vào cùng một thời điểm trong 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày uống 1 lượng tương ứng với 0,1ml/10g thể trọng

+ Silymarin: được sử dụng với liều 80 mg/kg thể trọng chuột, pha với nồng độ 8 mg/ml, uống trong 8 ngày liên tiếp song song với thuốc thử, mỗi ngày uống 1 lượng tương ứng với 0,1ml/10g thể trọng

+ Paracetamol: dung dịch paracetamol nồng độ 1g/100ml được sử dụng tiêm màng bụng cho chuột với liều 300 mg/kg thể trọng chuột.

1.2.4. Phương pháp xác định chức năng gan:

Chức năng gan chuột sau khi gây độc bằng paracetamol sẽ được xác định thông qua định lượng AST, ALT.

 • Định lượng AST, ALT:

Dụng cụ:

 • Hệ thống máy phân tích hóa sinh
 • Máy ly tâm
 • 264 ống xét nghiệm chống đông bằng Heparin
 • Pipét tự động các loại 1000 μl, 500 μl, 100μl, 50 μl và 10 μl.
 • Đầu côn tương ứng các loại pipet tự động.
 • Bông, cồn, kim lấy máu, giá đựng bệnh phẩm.
 • Bàn lấy máu.
 • Găng tay

Hóa chất:

 • Hoá chất làm xét nghiệm AST,ALT
 • Huyết thanh kiểm tra của BIO-RAD.
 • Chuẩn của AST, ALT

Bệnh phẩm:

Sau 48 giờ gây độc bằng paracetamol, chuột sẽ được lấy máu mắt vào ống nghiệm chứa chất chống đông Heparin, mỗi chuột 1ml máu và gửi tới phòng xét nghiệm để ly tâm, thu huyết thanh, định lượng AST, ALT và đọc kết quả.

Các bước tiến hành:

Cài chương trình trên máy theo protocol của máy

Dựng đường chuẩn

Mẫu bệnh phẩm đo hoạt độ AST, ALT được phân tích trên máy phân tích sinh hoá tự động theo protocol của máy

1.3 Xử lý số liệu         

Số liệu nghiên cứu sẽ được phân tích bằng phần mềm R Studio. Các biến liên tục được mô tả dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (X ± SD) và được so sánh bằng kiểm định thống kê t-test cho 2 mẫu độc lập. Sai khác được đánh giá ở mức ý nghĩa 5% và 10%.                                                                                                                                                                                                                                                

 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
  • Kết quả khảo sát độc tính cấp của sản phẩm Unimax trên chuột nhắt trắng

      Để khảo sát độc tính cấp của sản phẩm Unimax, nhóm nghiên cứu tiến hành quan sát các dấu hiệu, triệu chứng của chuột sau khi gây độc trong khoảng thời gian 4 giờ sau khi gây độc và mỗi ngày sau đó trong liên tiếp 7 ngày cũng như ghi nhận biến cố tử vong và thời gian tương ứng (nếu có).

      Sau khi dùng thuốc, chuột không có dấu hiệu giảm hoạt động, di chuyển bình thường, phản xạ tốt, ăn uống bình thường. Sau 7 ngày, không ghi nhận biến cố tử vong ở chuột thử độc tính cấp.

 • Kết quả nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của sản phẩm Unimax thông qua tác động lên nồng độ aminotransferase (AST, ALT) trong huyết thanh

      Để tiến hành bước đầu đánh giá tác dụng bảo vệ gan của sản phẩm Unimax, chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của hỗn dịch ruột viên nang Unimax trên mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng dòng Swiss bằng paracetamol liều duy nhất 300 mg/kg thể trọng chuột. Các mẫu thử sẽ được đánh giá tác dụng bảo vệ gan trên chỉ tiêu: nồng độ aminotransferase (AST, ALT) trong huyết thanh.

        AST và ALT và 2 enzym chủ yếu được tìm thấy ở tế bào gan. Khi gan tổn thương, nồng độ AST, ALT huyết thanh sẽ tăng cao do được giải phóng vào máu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cao nước dược liệu lên nồng độ AST, ALT huyết thanh được thể hiện ở Bảng 2:

Bảng 2. Tác dụng của hỗn dịch ruột nang lên nồng độ AST, ALT huyết thanh chuột gây độc bằng paracetamol so với chứng bệnh lý

unimax3

** So với chứng dương*So với chứng sinh lý

Nhận xét:

Kết quả cho thấy ở lô chứng dương, chuột uống silymarin có các chỉ số AST, ALT thấp hơn đáng kể so với chứng bệnh lý và tương đương với lô chứng sinh lý (p>0,05) ở mức ý nghĩa 5%. Kết quả này một lần nữa khẳng định tác dụng bảo vệ gan của silymarin và cho thấy việc sử dụng silymarin làm chứng dương là hợp lý.

Đối với các lô uống thuốc thử, kết quả cũng chỉ ra rằng lô chuột cho sử dụng hỗn dịch nang Unimax liều 600 mg/kg có chỉ số AST, ALT thấp hơn rõ rệt chứng bệnh lý có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% (đối với giá trị AST) và 5% (đối với giá trị ALT). Ngoài ra, lô chuột uống hỗn dịch ruột nang Unimax liều 600 mg/kg cũng có chỉ số AST, ALT khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với cả lô chứng dương và lô chứng sinh lý ở mức ý nghĩa 5%.

 • KẾT LUẬN

Hỗn dịch ruột viên nang Unimax không cho thấy độc tính cấp trên chuột nhắt ở liều 6g/kg.

Bên cạnh đó, hỗn dịch ruột viên nang Unimax cũng cho thấy tác dụng bảo vệ gan thể hiện qua tác dụng làm giảm nồng độ aminotransferase (AST, ALT) ở gan chuột gây tổn thương gan bằng paracetamol so với chứng bệnh lý (AST: 104,35 so với 483,8 U/l, p = 0,0636; ALT: 61,09 so với 395,5 U/l, p = 0,0418). Tác dụng hạ men gan của dich ruột gan Unimax liều 600 mg/kg được ghi nhận tương đương với tác dụng của Silymarin liều 80 mg/kg.

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng