(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Từ những sản phẩm khoa học như thế

Thời đại 4.0 đã đi được những chặng đường đầu tiên, trong thời đại ấy có những nhà khoa học nữ, những nữ trí thức Việt đồng hành cùng khoa học. Họ chính là tinh hoa của phụ nữ Việt Nam, bởi trong tiến trình phát triển ấy, những người phụ nữ trí thức, nữ khoa học của Hội nữ trí thức Việt Nam vẫn mệt mài cống hiến xây dựng quê hương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng