(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Tổng quan Capsaicin trong ớt và tác dụng dược lý

SUMMARY

Capsaicin is a unique alkaloid found primarily in the fruit of the Capsicum genus and is what provides its spicy flavor. A review is made of capsaicin research focusing mainly on its production, synthesis, characterization and pharmacology, including some of its main potential clinical uses in humans: anticancer effects, pain relief, weight loss.
Keywords: Chili peppers, Capsaicin, pharmacology, anticancer effects, pain relief, weight loss.

1. Giới thiệu
Capsaicin là một trong nhiều alkaloid gọi chung là capsaicinoids, chất này có trong các sản phẩm ớt họ solanaceae (subfamily capsicuum) [19]. Capsaicin lần đầu tiên được biết đến là do tính chất cay nóng đặc trưng vào năm 1500 và lần đầu tiên được chiết xuất vào năm 1846 [20], cấu trúc được xác định năm 1919 [1] và lần đầu tiên được tổng hợp vào năm 1930 [2].

2. Phân loại
Trong số capsaicinoids có sáu loại phổ biến: capsaicin, dihydrocapsaicin, nordihydrocapsaicin, homocapsaicin, homodihydrocapsaicin và nonivamide [12, 15]. Cơ chế hoạt động chính của capsaicinoid (kích hoạt TRPV1), nonivamide và capsaicin là những chất mạnh nhất tương tự với dihydrocapsaicin tiền năng [7, 16].

       Các hợp chất capsaicin khác nhau được tìm thấy trong ớt có sự biến đổi cấu trúc nhỏ trong đuôi hydrocarbon, làm thay đổi khả năng liên kết với các thụ thể thành kinh và khả năng xâm nhập vào các thụ thể trên lưỡi, miệng và cổ họng.

Bài viết liên quan

Liên hệ

176 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội
Điện thoại
(024)-3553-5355
Email
irdop.quantri@gmail.com

Dịch vụ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ, KIỂM NGHIỆM
Nghiên cứu khoa học
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
Nghiên cứu khoa học

Tài Liệu

Bài báo quốc tế

Bài báo quốc tế

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

Nghiên cứu khoa học

Bài báo quốc tế

Liên kết website

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng